Katarakt Ameliyatında Dikkat Edilmesi Gereken Kriterler

Yaşlanma hastalığa bağlı olmadan gelişen doğal bir süreçtir. Bu süreçte her bir hücre genetik olarak planlanmış ömre göre işlevini yitirmeye başlar. Bazı hücrelerde yenilenme görülebildiği gibi, hücre kaybını mitoz bölünme ile yerine koyamayan dokular da mevcuttur. Retina, hücresel doku kaybında kendini yenileyemeyen hücrelerdendir.
Özellikle 60 yaş ve üzeri bireylerde ortaya çıkan bu doğal süreç, katarakt adı verilen görme engelini de beraberinde getirebilmektedir. Katarakt, görme keskinliğinin azalmasına sebep olan ve göz içi lensinin saydamlığını yitirmesi ile oluşan bir görme engelidir. 3 çeşit katarakt bulunmaktadır; Yaşlılığa bağlı katarakt, doğumsal katarakt ve ikincil kataraktlar.
Yaşlılığa bağlı ortaya çıkan katarakt en yaygın görülen ve doğal sürecin parçası rahatsızlıklardan biridir. Cerrahi operasyonla düzeltilebilir bir rahatsızlıktır aynı zamanda. En önemli konu da bu noktadan sonra başlamaktadır; Katarakt ameliyatında dikkat edilmesi gereken kriterler nelerdir?
Katarakt ameliyatında hastanın ve cerrahın göz önünde bulundurması gereken kriterler mevcuttur. Bu kriterler, hastanın görme keskinliğinde tam ve başarılı sonuç almasını sağlayan özelliklerdir. Birkaç soru ve cevap şeklinde konuyu özetleyebiliriz;
    Katarakt ameliyatı hangi zamanda ve hangi evrede yapılmalıdır? 
Hastada katarakt türüne göre alınması gereken bir karardır. Çünkü yaşa bağlı olarak gelişen kataraktta ameliyat tek çözümdür ve hastanın yaşına bağlı olarak hemen gerçekleştirilmelidir. Kataraktta belli bir evre beklemek ya da kataraktın olgunlaşmasını beklemek çok doğru bir yaklaşım değildir. Göz Doktorunun muayenesinden sonra verdiği ameliyat tarihine riayet edilmelidir. 
    Lens Yerinde Midir ve Pozisyonu Nedir?
Aslında lensin durumu incelenirken birçok parametre göz önünde bulundurulmalıdır. Ameliyat öncesi ve sırasında olmak üzere yapılan değerlendirmelerde; Lensin yeri, pozisyonu, bütünlüğünün bozulup bozulmadığı, kataraktöz değişikliklerin başlayıp başlamadığı ve şişme olup olmadığı kontrol edilerek müdahale edilmektedir. Fundus görüntülemesi adı verilen ve lensteki kataraktın retinaya ne kadar zarar verdiği ve ne ölçüde görüntülemeyi engellediği önemli ayrıntılardan biridir.
    Cihaz ve Mercek Kalitesinin Cerrahi Operasyona Etkisi Nedir?
Oftalmoloji alanında yapılan çalışmalarda cerrahi araç ve gereçlerin kalitesi de ele alınmaktadır. Dünya’nın birçok yerinde üretimi gerçekleşen ve katarakt ameliyatında büyük önem taşıyan mercekler FDA onayına göre değerlendirilmemelidir. FDA onayı merceğin Amerika’da onaylandığını ve satışının yapılabildiğini gösteren bir kriterdir. Mercek kalitesini ortaya koymamaktadır. Mercek kalitesi; Görüntü kalitesini ne derece iyileştirebileceği, göz dokularına zarar vermeden yerleştirilebilmesi, UV filtresi ve mavi ışık filtresi sayesinde gözü zararlı ışıklardan koruyabilecek yapıda olması, multifokal özelliğe sahip olup ameliyat sonrası hastanın yakın gözlüğüne ihtiyaç duymamasını sağlayacak nitelikte olması gibi etkenlerle belirlenmektedir. Son aşamada mercek kalitesi, Göz Doktorunuzun tecrübe ve birikimi ile size tavsiye edeceği mercek olmalıdır. Zira kalitesiz mercekler sebebi ile görüntü bulanıklaşması, enfeksiyon kapma riski ve tekrar ameliyat edilmesi gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir. 
Konuyu özetle, katarakt ameliyatı sanıldığı gibi basit bir operasyon değildir. Uzmanlık ve kaliteli ekipman gerektiren büyük bir operasyondur. Kısa sürede gerçekleştirilmesi basit bir işlem olması anlamına gelmemektedir. Ankara Göz Doktoru Hilmi Çuhadaroğlu, katarakt ameliyatlarından önce ve sonra hastalarının durumlarını titizlikle inceleyerek gerekli işlemleri yapmaktadır. Katarakt ameliyatı için daha detaylı bilgiyi yine hastalarına bizzat aktarmaktadır.